Stichting Zwerfkattenhulp

Wij houden geen lijsten bij met namen en adressen van donateurs omdat wij een zeer kleine stichting zijn en altijd in afwachting zijn, van hoeveel mensen willen doneren en óf ze überhaupt iets willen doneren. Wij houden dus geen gegevens bij in een cloud. Wij gebruiken dus ook geen adressen voor Direct Marketing of het bezorgen van producten.

Bij nieuwe donateurs zijn wij vanaf heden verplicht om de reden van de aanmelding te vermelden, dus als u die wilt doorgeven bij uw donatie: graag.

De nieuwe regels op privacy control betekenen dat we de namen van grote sponsors niet meer mogen vermelden zonder hun toestemming. Kleine sponsors vermelden we sowieso niet. Wij delen deze gegevens met geen enkel land. Onze stichtingen zijn geen ‘verwerker’, dus wij verwerken niet in opdracht van een ander persoonsgegevens.

Wij versturen geen Nieuwsbrief per e-mail, dus wij beschikken niet over e-mailadressen van donateurs.

Vanaf 28 mei 2018 mogen wij van de Nederlandse staat niet meer gegevens verzamelen, dan nodig is en die gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het doel, waarvoor die zijn ingezameld. Dus uw ras, seksuele of politieke voorkeur, strafblad, gezondheidstoestand (etcetera), dat zijn gegevens die wij niet nodig hebben en u niet zullen vragen.

Als u geen donatie doet, bent  u automatisch geen donateur meer van ons.

Onze sites hebben geen cookies en u kunt nergens op onze sites uw adresgegevens invullen.

Register van verwerkingsactiviteiten:

Stichting Zwerfkattenhulp en Stichting Voor Dieren Den Haag (SVDDH), wij werken niet samen met andere instanties voor wat betreft onze donateursbestanden en delen deze informatie met niemand.

De Functionaris van de gegevensbescherming is A.J.  van der Zwan.